Poprzez petycje możemy dotrzeć do władzy i domagać się sprawiedliwości dla innych. Są cennymi narzędziami do dokonywania pozytywnych zmian w świecie.