Poprzez petycje możemy dotrzeć do rządzących i domagać się sprawiedliwości dla innych. Są cennymi narzędziami do dokonywania pozytywnych zmian na świecie.